English|صفحه اصلی | سایت اصلی دانشگاه     امروز: پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

رئیس اداره :

                     جواد فتحي نظرلو

سایر همکاران :

                      عزيز سواره

                         زهرا فتوحی      

                        هايده كوهي

                        معصومه عباسعليزاده

               

شماره تماس :

                   31937398   -  044-319370360وظايف و امورات محوله

1) رسیدگی کلیه اسنادی که در سیستم تعهدی ثبت شده اند و همچنین تطبیق با قوانین ، دستورالعمل های اجرائی ، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر رویه های مصوب توسط هئیت امناء

2) صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی و حسابداری جهت واحد های تابعه

3) پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت مطبوع و مستقر در دانشگاه ( دیوان محاسبات و .......).

4) اخذ سوالات و مشکلات واحد ها و پاسخ گویی مکتوب پس از طرح در کمسیون تخصصی مدیریت امور مالی

5) رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده های مطروحه در مراجع ذیصلاح دولتی و غیر دولتی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

6) انجام امورات مربوط به رفع نواقص و واخواهی کلیه اسناد هزینه از سوی حسابرسان ، دیوان محاسبات و سایر سازمانهای رسیدگی کننده که مورد ایراد قرار می گیرد.  

7) استعلام قیمت اجناس خریدارای شده به صورت نمونه ای از مراکز فروش

8) سرکشی ، نظارت و کنترل عملکرد حسابداری و نرم افزاری و... کلیه واحد های سطح استان.

9) همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی

10) همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها

11) تهیه گزارش فعالیتهای انجام یافته طبق نمونه فرم ابلاغی

12) بررسی و تهیه میزان فراوانی علت واخواهی اسناد مالی به تفکیک واحد ها

13) ایجاد محدودیت برای رفع واخواهی اسناد حداکثر تا 10 روز کاری

14) آموزشهای لازمه همکاران مالی واحد های تابعه   

15) تهیه جزوه نحوه تنظیم اسناد وهمچنین مدارک و مستندات مورد نیاز برای تمامی پرداختها جهت یکنواختی کلیه واحد های تابعه در سطح استان

16) پیگیری مسائل مربوط به سازمان امور مالیاتی، بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی در رابطه با حقوق پرسنل

17) نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی