English|صفحه اصلی | سایت اصلی دانشگاه     امروز: پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

رئیس اداره :

            شمس الدین حسین زاده

سایر همکاران :

            ابوطالب بابایی

                   حبیب پور حسن

                  جواد کارآمد

شماره تماس :

          044-31937237


وظایف و امورات محوله

1) جمع آوری اطلاعات مرتبط با املاک و زمین های دانشگاه و لزوم پیگیری مستمرجهت اخذ اسناد تک برگی  مالکیت املاک و زمین های دانشگاه.

2)تهیه لیست اموال اسقاطی و ضایعات ( با توجه به اعلام لیست اقلام اسقاطی و مستعمل توسط واحد های تابعه)

3) بازدید دوره ای از اموال و انبار های واحد های تابعه بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی.

4) صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی جهت واحد های تابعه در خصوص انبار گردانی واحد های تابعه.

5) پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت مطبوع و مستقر در دانشگاه ( دیوان محاسبات و .......).

6) جمع آوری اطلاعات اموال راکد و مازاد بر نیاز ( اثاثیه و منصوبات، تجهیزات کامپیوتری ، تجهیزات پزشکی و وسائط نقلیه و .....).  

7) پیگیری و انجام کلیه مناقصات فروش اموال راکد که مازاد بر نیاز تشخص داده شداند و همچنین کنترل اقل موجودی انبار و شناسایی کالاهایی که در برخی از واحد مازاد بر نیاز تشخیص داده شده اند و انتقال آنها به واحد هایی که نیازمند کالای مازاد بر نیاز سایر واحد ها می باشند.

8) اخذ سوالات و مشکلات واحد ها و پاسخ گویی مکتوب پس از طرح در کمسیون تخصصی مدیریت امور مالی.

9) رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده های مطروحه در مراجع ذیصلاح دولتی و غیر دولتی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

10) بازدید و پیگیری و کنترل رسید و حواله های انبار ها بخصوص انبار های دارویی به صورت مستمر از داروخانه ها و انبار های دارویی و استوک بخشهای بیمارستانی در اولویت قرار گیرد.  

11) همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی

12) همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها

13) تهیه گزارش فعالیتهای انجام یافته طبق نمونه فرم ابلاغی

15) آموزشهای لازمه همکاران مالی واحد های تابعه  

16) نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی